Revize a servis

Provádíme pravidelné revize:

  • PZTS – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
  • CCTV – Kamerové systémy
  • EPS – Elektrická požární signalizace
  • EVS – Elektrický video vrátný

Společnost E+M plus s.r.o. dále nabízí pro zákazníky uzavření servisní smlouvy

Přednosti servisní smlouvy:

• Nepřetržitá pohotovost technika na telefonu: HOT-LINE 602 719 965
• Nástup na opravu nejpozději do 24h od nahlášení poruchy nebo dle domluvy
• Provádění pravidelných revizí a funkčních zkoušek dle příslušných norem ČSN EN a vyhlášek MV ČR
• Individuální přístup