Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

Slouží k zabezpečení budov a venkovních ploch, monitorují neoprávněné vniknutí a pohyb nežádoucích osob ve střeženém prostoru a umožňují přivolání pomoci napadeným osobám. 

  • Profesionálně navržený a nainstalovaný systém zajišťuje vysoce spolehlivou a včasnou signalizaci narušení a umožňuje rychlým zásahem minimalizovat škody způsobené narušitelem. Systém se skládá z ústředny, která zpracovává a vyhodnocuje veškeré stavy systému a vstupních a výstupních prvků.
  •  Vstupními prvky jsou většinou čidla, která detekují nežádoucí vniknutí či pohyb neoprávněných osob ve střeženém prostoru. Čidla předávají informaci o pozitivní detekci ústředně. 
  • Výstupními prvky jsou zejména sirény k vyhlašování poplachu a zařízení pro přenos signálů (poplachu) na bezpečnostní agenturu nebo majitelovi objektu na mobilní telefon.
  • Celý systém je možno monitorovat, ovládat a programovat z klávesnic rozmístěných na vhodných místech. Nejběžněji používané klávesnice zobrazují informace na textovém LCD displeji. Instrukce je možno zadávat přes numerickou klávesnici s několika speciálními klávesami.
  • Další možnosti jak systém ovládat je pomocí mobilního telefonu, popřípadě bezdrátových klíčenek.
Nabídka zabezpečovacích komponentů