Napojení na bezpečnostní agenturu

Samotná instalace zabezpečovacího systému nebo požární signalizace ještě zdaleka neřeší komplexní zajištění objektu. Naše společnost proto nabízí napojení na dohledové poplachové a přijímací centrum (DPPC). Jedná se o vysoký stupeň ochrany majetku.

  • Nabízíme připojení systémů PZTS na DPPC POLICIE ČR jednotným objektovým zařízením PZL10 a PZR1 (spolupráce s firmou TRADE FIDES a.s.)
  • Komerční objekty, rodinné domy apod. jsme schopni připojit  na místní soukromé bezpečnostní agentury, tak aby byla zajištěna maximální ochrana majetku.
  • Dále nabízíme připojení systémů PZTS a EPS pomocí rádiových vysílačů NAM systém na jakýkoliv pult centralizované ochrany v České republice podporující technologii NAM.