Elektrická požární signalizace

Systém elektronické požární signalizace (EPS) slouží k detekci počátečních fází požáru ve střeženém prostoru.

  • Signál detekce požár předává na určené místo ve střeženém prostoru nebo je přenášen na pult hasičského záchranného sboru. Případný vznik požáru detekují požární hlásiče.
  • Systém EPS ovládá ostatní elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zásahu (např. odblokování dveří určených k úniku, zařízení pro odvod kouře a tepla, zvukový systém pro nouzové účely).
  • Ústředna elektronické požární signalizace je jádrem systému a vyhodnocuje veškeré stavy systému. Přijímá informace od detekční části systému a řídí ovládání ostatních zařízení. V ústředně bývá zakomponován několika řádkový LCD displej a numerická klávesnice s několika dalšími klávesami. Přes tyto prvky je systém obsluhován a programován.
Ústředna EPS