SlužbyPLATNÝ CENÍK PRACÍ OD 1. 5. 2020

 Společnost E+M plus s.r.o.  zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, složka 12775  vydává od 1.5.2020 ceník prací a služeb pro zákazníky v tomto rozsahu:

Sazby pro:

  • Zákazníky se servisní smlouvou

– Servisní úkon – 500,- Kč/hod. Servisním úkonem se rozumí odstranění závady.         

   Hrazena je započatá hodina

–  Doprava (PHM) – 11,- Kč/km.

–  Doba technika strávená na cestě k objednavateli – 300,- Kč/hod.

Nástup na opravu do 24hod od telefonického nahlášení požadavku, pokud nebude dohodnuto jinak nebo do potřebného výkonu nezasáhne vyšší moc.

Servisní technik je pro zákazníka k dispozici na tel.č. 602 719 965.

  • Nesmluvní zákazníky

– Servisní úkon – 700,- Kč/hod. Servisním úkonem se rozumí zjištění nebo odstranění závady.  

   Hrazena je započatá hodina

–  Doprava (PHM) – 11,- Kč/km.

–  Doba technika strávená na cestě k objednavateli – 300,- Kč/hod.

–  upřednostnění opravy po dohodě  – 500,- Kč.

Nástup na opravu dle dohody.  Požadavek na servisní zásah je nutno objednat písemně na e-mailové adrese obchodního oddělení obchod@emplus.cz popř. u servisního technika technik@emplus.cz