AKTIVITY

Konzultace a poradenství

Zákazníkům je nabízena konzultace a poradenství, kdy na základě dlouhodobých zkušeností, analýzy rizik, bezpečnostních opatření a především možností a požadavků zákazníka, vzniká výsledný projekt, který řeší celkové zabezpečení objektu.

Projekce
V oblasti systémů PZTS (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy), EPS (elektronické požární signalizace) a CCTV (uzavřené televizní okruhy) zpracovává firma projektovou dokumentaci pro veškeré úrovně stavby. Projektová dokumentace standardně obsahuje technickou zprávu, specifikaci materiálu, výkaz výměr a výkresovou dokumentaci v tištěné i elektronické podobě. Projektanti firmy mají letité zkušenosti s projektováním v oblasti poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, požární signalizace či kamerového systému.

Dodávka a montáž
Instalaci bezpečnostních systémů provádí firma vlastními pověřenými pracovníky dle vyhlášek NBÚ 12/1999 Sb., 339/1999 Sb. a dle zákona 148/1998 o ochraně utajovaných skutečností. Všichni pracovníci firmy se řídí politikou jakosti společnosti ISO 9001 : 2009. Zařízení a komponenty pro elektronické zabezpečovací systémy, elektronické požární signalizace a uzavřené telefonické okruhy dodává firma včetně jejich homologací a atestů.

Záruka a pozáruční servis
smluvním zákazníkům firma zajišťuje :

  •  pravidelné revize a funkční zkoušky zařízení dle termínů stanovených vyhláškami MV ČR a normami ČSN EN
  •  nepřetržitou servisní pohotovost technika na telefonu
  •  individuální přístup
  •  samozřejmostí je standardní 24 měsíční záruka na celé dílo