Krajská hygienická stanice Ostrava

Provedené práce: Poplachový zabezpečovací a tísňový systém